Mn. Francesc Vilà Puigdevall - Biografies

Vagi al Contingut
Mn. Francesc Vilà Puigdevall, (1908-1936), vicari de Figueres

Nasqué el 12 de febrer de 1908 al Torn (municipi de Sant Ferriol). Inicià els seus estudis eclesiàstics al seminari-col·legi de Santa Maria del Collell i els finalitzà al seminari de Girona.  L’afabilitat del seu tracte li va fer guanyar molts amics i va ser un dels alumnes més avantatjats, segons expliquen els sues biògrafs, de la seva època. Va ser ordenat sacerdot el 21
de maig de 1932, de mans del bisbe Dr. Josep Vila i Martínez.

Mn. Josep Maria Fàbrega encara el recorda de quan, essent diaca, es va preparar molt bé per dir la seva primera missa.

Exercí els càrrecs de vicari de Maçanet de la Selva, va ser ecònom interí de Sous i encarregat del Santuari de la Mare de Déu del Mont. En esclatar la guerra era vicari de Figueres, juntament amb el també coadjutor Mn. Andreu Costa, i on a banda de les funcions pròpies del seu ministeri s’encarregava de la Secció Artística del Patronat de la Catequística de la parròquia.

En iniciar-se la persecució religiosa va rebre l’encàrrec, de part del rector, Mn. Arolas, de recollir el Santíssim de la parròquia i amagar-lo a casa d’una família de Figueres de confiança, on ell mateix s’acabaria refugiant.  En assabentar-se de la detenció del seu rector estava decidit, ell també, a lliurar-se, però els seus protectors l’acabaren persudiant de que no ho fes. Dies més tard va ser descobert i tancat en el mateix castell.

Compartí el captiveri i la mort amb altres capellans figuerencs el 13 d’octubre de 1936. Tenia 28 anys, 4 dels quals els havia exercit com a prevere  Les seves restes reposen al cementiri Figueres.
Retorn al contingut